Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech Virksomheder (GT Program)

Info om indsatsen

 • Startdato

  19.08.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.290.564
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.037.270
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.518.635
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Green Tech Center A/S

Projektbeskrivelse

Projektet ønsker at tilbyde hjælp til iværksættere med at få deres produkt/service ud på markedet. Det vil vi gøre ved at tilbyde iværksættere indenfor green tech området et specifikt program, som består at en række trin, der skal føre dem igennem hele forløbet omfattende hjælp og rådgivning indenfor forretnings- og produktudvikling, skalering og internationalisering.

Omdrejningspunktet er Green Tech Centers Inkubator med tilhørende økosystem bestående af cirka 50 dedikerede grønne virksomheder med 400 vidensmedarbejdere, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner og knap 700 medlemmer, der netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye løsninger og produkter.

Green Tech Centers Inkubator har tilknyttet en række eksperter, som netop har de fornødne kompetencer og interesser i at understøtte området, hvor målet er flere iværksættere og forøget vækst og overlevelse.

Green Tech Center er privat ejet, har 8.000 m2 under tag samt 16.000 m2 energipark. Green Tech Center har desuden tilknyttet en Microfond, der investerer i de tidlige virksomheder samt Invester i Trekantområdet med en række mentorer og investorer.

Invester i Trekantområdet er en non-profit forening, der ønsker at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet ved at matche vækstvirksomheder med professionelle mentorer, partnere og investorer.

I programmet screener vi 50 virksomheder og forventer, at 26 iværksættere kommer videre i et forretningsforløb, heraf vi forventer, at 23 kommer igennem et skaleringsforløb og 12 i et internationaliseringsforløb.

Forretningsforløbet indeholder:

 • forretnings- og teametablering
 • Business Model Canvas
 • marked
 • kunderejse
 • forretningsmodel
 • forecast – kostpriser 
 • finansiering
 • organisation og eventuelt rollefordeling
 • Vvdligehold og service 
 • produktudvikling
 • tilknyttede ydelser
 • validering og finansiering 
 • skalering og internationalisering.

Partnerne er Green Tech Center, Teknologisk Institut, CLEAN og Vejle Kommune. Desuden tilknyttes en konsulent og en række mentorer. Vi har tilstrækkelige fødekanaler til at opnå de opsatte måltal, idet der i gennemsnit er 1 – 2 nye iværksættere til Green Tech Centers iværksætterområde om måneden. Dertil har både Green Tech Center, CLEAN og TI store netværk, og CLEAN og TI kommer også løbende i kontakt med iværksættere, der kan ledes over i dette projekt.

Projektets aktiviteter forankres hos Green Tech Center efter projektets ophør.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF