Styrket erhverv i gadeplan

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.03.2017
 • Slutdato

  30.11.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.768.720
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.883.910
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Svendborg Erhvervskontor

Projektbeskrivelse

Formålet er at styrke den lokale detailhandel, så detailhandlen understøtter de sydfynske kommunernes styrkeposition i forhold til oplevelseserhverv og turisme, der er beskrevet i den fælles helhedsorienterede indsats.

100 SMV'er deltager. Langt overvejende er SMV´erne små, ejerledede, special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med under tre ansatte.

SMV'en har eget forretningskoncept og/eller varesortiment. Virksomhedens ejer vil typisk også fungere som medarbejder. En mindre del af virksomhederne kan også være andre SMV-erhverv i gadeplan (max. 20 procent). For en del af virksomhederne (ca. 30 procent) vil der også være ansat enten en daglig leder eller en nøglemedarbejder. Det samlede antal deltagere forventes at være 120.

Projektets output og mål er, at samtlige detailhandlende virksomheder og deltagere bliver kompetenceløftet. Projektets effekter er, at 20 procent af virksomhederne vil opleve jobskabelse som konsekvens af indsatsen. De SMV'er som har andre strategier og/eller behov/ønsker til andre former for kompetencer, ressourcer med videre henvises til andre muligheder og samarbejdspartnere uden for dette projekt.

Hovedaktiviteter er:

 1. Individuelle handleplaner og kompetenceforløb – my smart shop (afklarende): Udgør dynamiske handlingsplaner i forhold til virksomhedernes egne vækststrategier med indlagte succeskriterier.
 2. Kompetenceudviklingsforløb: Digitalisering af forretningen.
 3. Kompetenceudviklingsforløb: E-handel.
 4. Kollektive kompenceudviklingsforløb: Bygger ovenpå 2 og 3 og udpeger de mest centrale emner.
 5. Mentorordninger: Styrker kompetenceudviklingen ved at omsætte til handling og resultater i praksis.
 6. Netværk – geografiske: Relevante temaer udpeges undervejs.

Økonomiske partnere er Faaborg Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. Alle økonomiske partnere indgår i styregruppen.

Erhvervsforeningerne Dansk Erhverv samt de relevante lokale erhvervs- og turistforeninger indgår også i styregruppen. Desuden bidrager kommunerne som økonomiske partnere til tværgående koordinering i form af en koordineringsgruppe. Der etableres også et rådgivende Forum.

Der vil være tre medarbejdere, som dels driver et projektsekretariat og dels afvikler aktiviteter. Der udvikles lokale og målrettede kompetenceudviklingsforløb, som afvikles af specialiserede undervisere. Desuden tilkøbes bistand til forandringsledelse og processer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF