Rapporter og analyser

SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation (2021): Hvad kan SMV'er lære af Covid-19? En repræsentativ undersøgelse af yngre danske SMV'er

I forskningsrapporten stiller professor Kim Klyver og lektor Suna Løwe Nielsen fra SDU skarpt på danske SMV'ers parathed og strategier under COVID-19-krisen.

  • 18. januar 2021
  • Dansk erhvervsliv – status og udvikling

"Vi kender lige nu langt fra konsekvenserne af COVID-19 pandemien. Kun fremtiden vil fortælle os, hvordan denne krise vil forme danske erhvervsstrukturer og SMV’er. Med denne rapport har vi forsøgt at skabe anvendelsesorienteret viden om SMV’ers kriseparathed og krisestrategier, som vi håber kan omformes til strategisk og refleksiv læring for såvel SMV’er og politikere." 

Sådan skriver de to forskere Kim Klyver og Suna Løwe Nielsen om deres forskningsrapport, der har fokus på danske SMV’ers parathed og strategier under COVID-19-krisen.

Rapporten indledes med forord af Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs rapporten "Hvad SMV'er lære af Covid-19" (pdf)