Rapporter og analyser

Tænketanken DEA (2022): Læringer fra indsatser rettet mod erhvervsuddannelserne

Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og derfor er optag og gennemførelse på erhvervsuddannelserne en af de største uddannelsespolitiske udfordringer pt. DEA's undersøgelse søger at danne overblik og samle læringer på tværs af indsatser, der skal adressere udfordringerne.

  • 8. november 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Siden 2016 er der blevet brugt mere end 500 mio. kr. på eksternt finansierede projekter målrettet øget rekruttering og gennemførsel på erhvervsuddannelserne. I perioden er mere end 200 projekter blevet sat i søen, men den samlede indsats har været forholdsvis fragmenteret.

Selvom indsatserne generelt ses som effektive, er der store forskelle på, hvad der menes med 'effekt’, og hvordan det opgøres. Analysen fra Tænketanken DEA og Tietgenfonden samler viden og læringer fra de flere end 200 projekter. 

Læs analysen (pdf)