Rapporter og analyser

Tænketanken Mandag Morgen (2022): Hvordan sikrer vi et tilstrækkeligt optag af unge på STEM uddannelser?

Rapporten fra Mandag Morgen er udarbejdet som en del af projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, som er et samarbejde mellem CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen. Projektets formål er at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked og beskrive, hvad der skal til for, at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer.

  • 30. september 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Rapporten ser nærmere på:

  • Hvordan uddannelserne arbejder med den grønne omstilling og med at øge STEM-optaget
  • Hvad de unge tænker om STEM og den grønne omstilling
  • Hvilke muligheder og udfordringer vi står over for, hvis flere unge skal vælge en STEM-uddannelse

Læs analysen (pdf)