Rapporter og analyser

Tænketanken Mandag Morgen (2022): Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling

Rapporten fra Mandag Morgen er udarbejdet som en del af projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, som er et samarbejde mellem CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen. Projektets formål er at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked og beskrive, hvad der skal til, for at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer.

  • 29. juli 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Rapporten viser, at den grønne omstilling påvirker hele arbejdsmarkedet, og at alle kan forvente at skulle udvide eller opdatere deres viden og kompetencer til den grønne omstilling.

Omstillingen vil på nuværende tidspunkt ikke i sig selv føre til sektorforskydninger og et behov for at omskole større grupper på arbejdsmarkedet. Det bliver derimod nødvendigt at have fokus på opkvalificering både i den offentlige og private sektor for at komme i mål med de grønne ambitioner. 

Læs analysen (pdf)