Rapporter og analyser

Tænketanken Mandag Morgen (2022): Parat til et mere bæredygtigt samfund: Kompetencer til fremtidens grønne arbejdsmarked

Rapporten fra Mandag Morgen er udarbejdet som en del af projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, som er et samarbejde mellem CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen. Projektets formål er at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked og beskrive, hvad der skal til for, at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer.

  • 31. august 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Undersøgelsen beskriver, hvordan den grønne transformation påvirker organisationers behov for kompetencer og de konkrete tværgående kompetencer, som kræves af den grønne omstilling. 

Læs undersøgelsen (pdf)