Tech, Trends og Ledelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.06.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  14.564.969
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.282.484
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.868.017
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Et ledelses- og kompetenceudviklingsprojekt der styrker små og mellemstore virksomheder efter Coronakrisen

Formålet med Morgendagens Kompetencer er at tilføre kompetencer til 100 virksomheder, så de i årene efter Coronakrisen kan omstille forretningen til enten vækst og/eller reduceret økonomisk nedgang.

Projektet estimerer at kompetenceudvikle 200 ledere og 500 medarbejdere, hvilket to år efter projektet ventes at have en effekt, der kan måles i fastholdelse eller tilførsel af cirka 181 arbejdspladser.

Der gennemføres fem hold med virksomheder, hvor den enkelte virksomhed deltager på et kollektivt og et virksomhedsspecifikt forløb.

Den øverste ledelse gennemgår et kollektivt kompetenceudviklings- og netværksforløb, hvor lederne bliver klædt på til den nye situation samtidig med, at de får mulighed for at sparre med andre ejerledere i samme situation.

Parallelt med det kollektive forløb kører et virksomhedsspecifikt forløb, hvor ledelsen indledningsvis får sparring om deres situation efter Coronakrisen og udarbejder en plan for nødvendige initiativer.

Ved afslutningen på det kollektive forløb iværksættes en forankringsworkshop i det virksomhedsspecifikke forløb, hvor relevante medarbejder inddrages i førnævnte plan. Forankringsworkshoppen vil tydeliggøre den enkelte virksomheds behov for kompetenceudvikling for at imødekomme udfordringer/muligheder efter Coronakrisen. Med afsæt i dette behov vil Erhvervshuset henvise til relevante private og offentlige kompetenceudviklingstilbud.

Som en del af projektet kan virksomhederne søge som tilskud til køb af kompetenceudvikling samt godtgørelse for løn under uddannelse, svarende til et samlet beløb på op til 60.000 kr. pr. virksomhed.

I kraft af Erhvervshusets knudepunktsfunktion er der i projektet fokus på at synliggøre relevante samarbejdsmuligheder og uddannelsestilbud hos regionens videninstitutioner. I projektet indgår en række af regionens uddannelsesinstitutioner aktivt i en videndelingsgruppe, hvor de giver faglig sparring til projektet. I gruppen drøftes virksomheders behov for kompetenceudvikling, og behov for tilpasning af uddannelsesinstitutionernes efter-/videreuddannelsestilbud.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF