TechINnovation Denmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.05.2019
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.176.851
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.564.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.782.000
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse

National IKT klynge

Formål:

 • Konsolidering – at skabe én national IKT-klynge, der kan samle alle danske aktører på området og derved skabe en forenet stærk enhed, der kan tegne Danmark som digitalt foregangsland såvel nationalt som internationalt samt understøtte IKT-miljøet og sikre styrket konkurrencedygtighed, anerkendelse og et attraktivt erhvervsmiljø med flere innovative virksomheder.
 • At understøtte det danske IKT-erhverv ved at skabe relationer mellem virksomheder på tværs af landet, bygge bro til det stærke vidensmiljø på uddannelsesinstitutionerne og understøtte forretningsudvikling i de mange mindre virksomheder, der findes i erhvervet (klyngeaktiviteter).
 • At medvirke til digitalisering i andre brancher ved at udbrede viden om de nyeste teknologier til andre typer af virksomheder, skabe ny IKT drevet innovation hos virksomhederne og ikke mindst forbinde virksomhederne med de mange stærke it-virksomheder der findes i Danmark. 

Den nationale klynge skabes på baggrund af en stærk national organisation med lokale hotspots, som kan adressere de udfordringer, som en digital verden byder på.

Den nye klynge (foreløbig BrainsBusiness, it-forum og Infinit) skal repræsentere IKT-erhvervet i hele Danmark og samtidig fungere som en driver for digitalisering i andre brancher. Med sin stærke forankring i IKT-erhvervet har klyngen de bedste forudsætninger for at servicere virksomheder inden for samtlige faglige områder.

IKT-klyngen skal fungere primært for ikt-erhvervet, men skal også kunne supportere øvrige klynger med faglig viden om it og digitalisering og gå på tværs af sektorer og brancher. Herved sikres det, at de igangsatte klyngeaktiviteter vil tage udgangspunkt i IKT-virksomhedernes behov og underbygge deres innovationskraft, konkurrencedygtighed og vækst, samtidig med at klyngeaktiviteterne tager udgangspunkt i behovene hos de brancher og sektorer, der skal udnytte IKT-virksomhedernes teknologier og services i deres produkter og arbejdsprocesser.

Specifikt vil klyngeaktiviteterne i projektet omhandle indsatsområderne Digital Transformation, Design Thinking og Business models, som anses for vigtige værktøjer for at sikre fortsat konkurrencedygtige produkter/services og innovationsdygtige og forandringsparate virksomheder, der er i stand til at agere på såvel det nationale som det internationale marked. Det er vigtigt at arbejde sideløbende på begge formål for at fremtidssikre Danmarks IKT-miljø på to fronter

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF