Ungeguide (Tidligere Ung på vej og Social Helpdesk)

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.08.2015
 • Slutdato

  31.07.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.531.105
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.765.552
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Regionskommune

Projektbeskrivelse

Projekt "Ungeguide" har til formål at bygge bro til Ungdomsuddannelse for udsatte unge og støtte dem i at gennemføre.

Projektet har fokus på klargøring og tilegnelse af sociale og faglige kompetencer til indtrædelse i ungdomsuddannelse. Dette skal danne backup for de unge, der har påbegyndt ungdomsuddannelse.

Projektet skal gennem en periode på 4 år udvikles og implementeres i en bornholmsk kontekst.

Målgruppen er:

 • unge bornholmere, der oplever barrierer i forhold til skole, uddannelse og/eller arbejde
 • unge bornholmere i ungdomsuddannelse, der er i risiko for at droppe ud af uddannelse

Projektet er faseinddelt i forberedelsesforløb, der skal hjælpe den unge til at danne bro til ungdomsuddannelse. Ungeguide er et tilgængeligt tilbud på ungdomsuddannelserne, hvor den unge kan finde vejledning, støtte og overblik over muligheder.

Indikatorer (KPI) i forhold til projektets effekt:

 1. antal unge der starter ungdomsuddannelse
 2. antal unge der gennemfører ungdomsuddannelse

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF