Ungeindsats Aalborg

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  30.09.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.933.717
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.999.179
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  AMU Nordjylland

Projektbeskrivelse

Projektets formål

Ungeindsats Aalborg vil ved hjælp af øget fleksibilitet og samarbejde, og med en intensiv, koordineret indsats fra Uddannelseshusets sagsbehandlere og rådgivere i UU Aalborg, gøre flere unge uddannelsesparate og fastholde dem i en ungdomsuddannelse ved at øge fokus på støtte i overgange. Ideen tager udgangspunkt i, at kommunen har en bred og dækkende vifte af forberedende tilbud, som dog vil kunne gøres endnu bedre ved en øget fleksibilitet og samarbejde mellem aktørerne.

Aktørerne og den koordinerede intensive indsats fra Uddannelseshuset er gensidigt afhængige af hinanden og vil understøtte hinanden gennem projektet.

Projektets aktiviteter

Der oprettes et fleksibelt mobilt koordinerende team med Jobcenter-sagsbehandlere og UU-vejledere. I dette team har sagsbehandlerne et begrænset antal sager, og derfor vil de kunne oprette en bedre relation til den enkelte unge, samtidig med at de kan lave en håndholdt, individuel indsats. Derudover vil der være ressourcer til vidensdeling og relationsopbygning med uddannelsesaktørerne og de forberedende tilbud, så der kan skræddersys tilbud alt efter den enkelte unges behov. Hensigten er, at hver enkelt ung får den støtte og kontinuitet i indsatsen, han/hun har behov for, og derved bliver uddannelsesparat og fastholdt i uddannelse.

Der udvikles en samarbejdsaftale mellem aktørerne, som sikrer, at økonomiske og administrative barrierer ikke står i vejen for forskellige brobygningsforløb. Herved sikres den fleksible, individuelle tilgang udover projektets levetid, så man også i fremtiden kan hjælpe flere unge med de svære overgange samt valg, fastholdelse og gennemførelse af uddannelse.

Projektets økonomiske partnere er AMU Nordjylland Aalborg, Jobcenter Ung og UU Aalborg.

Projektets er et bredt samarbejde bestående af AMU Nordjylland, Aalborg Kommunes Uddannelseshus (Jobcenter Ung, UU-Aalborg, Socialcenter Ung), Træningshøjskolen, TAMU, Aalborg Ungdomsskole, VUC Nordjylland, flere daghøjskoler (AOF, Fokus, Sind, Kvindedaghøjskolen), Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Produktionsskole, Tech College, SOSU Nord, Aalborg Handelsskole og LO Aalborg.

Projektets resultater

Projektets resultatmål er fastsat til, at 80 % af deltagerne vil være i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen.

Projektets erfaringer og resultater vil blive fulgt nøje af Ungestrategiens Ledergruppe, som blandt andet står for udarbejdelsen af Aalborg Kommunes Ungestrategi.