Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  20.068.558
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.794.408
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.897.204
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  UCH Uddannelsescenter Holstebro

Projektbeskrivelse

Virksomhederne i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland, der deltager i dette projekt gennem en selvstændig ansøgning, oplever i stigende grad udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette er særligt fremtrædende inden for brancher, hvor medarbejdere med STEM-kompetencer er bærende.

På denne baggrund har en partnerkreds bestående af uddannelsesinstitutioner samt erhvervshuse og arbejdsmarkedskontorer udviklet nærværende projekt med det formål, at flere ufaglærte påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse for voksne, så virksomhederne i højere grad får adgang til kvalificeret arbejdskraft og dermed øger mulighederne for at realisere deres vækstpotentialer.

For at opfylde målsætningen om, at flere voksne påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), vil projektet udvikle og afprøve en håndholdt og motiverende indsats for ansatte og ledige, hvor indsatsen bringes i spil i alle faser fra indledende afsøgning af potentielle kandidater til en erhvervsuddannelse for voksne, til at den enkelte faktisk gennemfører uddannelsen.

Konkret vil projektet gennem udviklingen af en ny og motiverende grundfortælling om erhvervsuddannelse for voksne gennem en håndholdt indsats arbejde med følgende:

 • Gennem virksomhedsurveys og ekspertindspil opnås analysebaseret viden om virksomhedernes behov for kvalificeret arbejde med henblik på at målrette dialogen med virksomhederne.
 • Der gennemføres en opsøgende indsats over for ca. 2000 virksomheder, hvor fokus er på dialog med ejere/ledere om de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelse for voksne.
 • Der gennemføres en håndholdt og motiverende indsats i forhold til ansatte og ledige, hvor den enkelte følges hele vejen fra vejledning over realkompetencevurdering til faktisk gennemførelse af en erhvervsuddannelse for voksne.

Projektet har, med afsæt i ovennævnte indsats, som målsætning, at ca. 500 voksne påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse for voksne, hvilket vil medføre en mere kompetent arbejdsstyrke og herigennem styrke virksomhedernes muligheder for fortsat vækst.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF