Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.243.294
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.345.266
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  560.528
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  UCH Uddannelsescenter Holstebro

Projektbeskrivelse

Projektets primære mål er at opkvalificere en gruppe af ufaglærte beskæftigede til faglært status.

Der satses på rekruttering af deltagere fra 50 virksomheder i SMV-segmentet. SMV-segmentet er særligt prioriterede vækstdrivere, som kan medvirke til at drive Region Sjællands udvikling fremad.

Projektet vil samtidig følge den enkelte deltager hele vejen fra vejledning til faktisk opstart på EUV gennem en individuel håndholdt indsats og dermed medvirke til, at de personer, der erfaringsmæssigt tabes mellem de forskellige faser og aktører, minimeres. Dette vil alt andet lige betyde, at flere reelt opstarter på EUV. Dette er projektets røde tråd.

Samtidig vil løbende videndeling og erfaringsudveksling sikre, at best practice tilgår alle i det nationale projekt, samt at tidligere erfaring med ONSITE konceptualiceres og sikres anvendelse som løsningsmodel i forhold til rekruttering af beskæftigede EUV'ere.

Projektet forventes at resultere i opkvalificering af i alt 20 deltagere til faglært status. 12 deltagere forventes at være opkvalificeret ved projektafslutning og 8 efter projektets afslutning.

Inden opstart på EUV gennemfører deltagerne en vejledning, der sikrer, at der igangsættes motivationsfaktorer, som ruster dem i forhold til det efterfølgende uddannelsesforløb. Vejledningen sikres i en procesplan, som dels virksomhed, uddannelsesinstitution samt deltager involveres i. 

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF