Zealand International

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.06.2018
 • Slutdato

  31.05.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  657.113
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  657.113
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Internationalisering
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Formålet med Zealand International indsatsen er at øge produktiviteten og beskæftigelsen i virksomhederne i Region Sjælland. Det sker gennem en indsats, der fokuserer på at skabe nye vækstvirksomheder gennem internationalisering. Region Sjælland halter efter de øvrige regioner både hvad angår antallet af eksportvirksomheder og eksportværdi. Det skal der rettes op på, dels fordi de internationalt konkurrerende virksomheder typisk er mere produktive end hjemmemarkedsorienterede virksomheder, og dels fordi beskæftigelsesfremgangen i Danmark bæres af vækst i eksportvirksomhederne.

Zealand International indsatsen tager udgangspunkt i en omhyggelig screening af smv’er inden for industri og privat service. Screeningen omfatter både en databaseret del og en manuel del. Derved sikres det, at indsatsen rettes mod de smv’er, der har størst vækst- og internationaliseringspotentiale. Kernen i indsatsen er et rejseholdsforløb, der tilfører virksomhederne konkret og anvendelig viden og kompetencer vedrørende internationalisering. Der tages udgangspunkt i den enkelte virksomheds specifikke forretningsmæssige situation, og rådgivningen og sparringen skræddersyes til den enkelte virksomhed, således at det er virksomhedens konkrete, individuelle behov og efterspørgsel, der styrer tilførslen af viden og kompetencer samt indkøb af ydelser under projektet.

Der afholdes målrettede netværksaktiviteter, hvor grupper af virksomheder sammen med eksterne konsulenter arbejder med internationalisering på fx et enkelt marked, inden for en bestemt forretningsmodel et cetera. De målrettede netværksaktiviteter medvirker til at sikre, at internationaliserings- og vækstpotentialet realiseres.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF