Bornholms Turisme - hele året og på hele øen

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.08.2023
 • Slutdato

  31.07.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.798.473
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  5.399.237
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Destination Bornholm ApS

Projektbeskrivelse

Formålet med og effekten af projektet er at iværksætte en række tiltag, som er anbefalet i ”Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030” med det formål at medvirke til at realisere visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft. Projektet fokuserer særligt på udvikling og organisering af styrkepositionen Outdoor, samarbejde om identitet for geografiske steder samt virksomhedsudvikling primært i forhold til anvendelse af digitale data fra den nationale dataplatform.

Projektet har to hovedfokusområder: 1) Netværksdannelse og organisering af aktører indenfor outdoor og geografiske områder og 2) Virksomhedsudvikling. Projektet består derudover af seks aktivitetsspor, herunder 1) rekruttering, 2) afholdelse af workshops, 3) netværksmøder og matchmaking, 4) udviklingssparring, 5) ekspert-mentorforløb samt 6) registrering af besøgstal via teledata.

Projektets vigtigste output og resultater omfatter; rekruttering af 90 projektdeltagere, afholdelse af 15 workshops, 9 netværksmøder, udviklings-sparring for 60 aktører, 240 individuelle handleplaner, ekspert-mentor forløb for 60 personer og tre årlige registreringer via teledata i udpegede områder. Derudover forventes der inden for projektperioden 8 pct. vækst i turismeomsætning, 15 pct. spredning af turister på Bornholm til nye geografiske områder samt øget borgertilfredshed med turisme og en fastholdelse af tyske turisters overordnede tilfredshed med Bornholm.