Nyhed

Danske SMV'er arbejder i stigende grad strategisk med grøn omstilling

Flere små og mellemstore virksomheder er gået om bord i den grønne omstilling motiveret af klimadagsordenen, kunderne og skærpede lovkrav. Men fire ud af ti er endnu ikke kommet i gang, viser SMV-måling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  • 8. november 2021
  • Grøn og cirkulær omstilling
Grøn omstilling - virksomhedspanelet

Foto: Colourbox

Mens verdens statsledere sidder til klimatopmøde, har Danmarks SMV’er travlt med den grønne omstilling – og de fleste er drevet af et ønske om at bidrage til klimakampen og følge kravene fra kunder og myndigheder. Det viser nye tal fra en SMV-måling gennemført af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
 
Her er antallet af SMV’er, der arbejder strategisk med grøn omstilling og cirkulær økonomi, på seks måneder steget med 7 procentpoint til knap 38 pct. Stigningen er sket siden april 2021, da erhvervsfremmebestyrelsen første gang tog temperaturen på landets SMV’er. I dag arbejder 18 pct. af virksomhederne med grøn omstilling i ”meget høj” eller ”høj” grad, mens 20 pct. er grønne ”i nogen grad”. 

Og hvorfor gør de det? Hver anden SMV, der arbejder med grøn omstilling, svarer, at de ønsker at tage hensyn til klimaet, og for hver tredje SMV er ønsket om at styrke sit omdømme vigtigt. Desuden nævner hver fjerde grønne virksomhed, at grøn omstilling i stigende grad er et krav fra kunderne og myndigheder.

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kalder udviklingen meget positiv:

”Det er gode nyheder, at SMV’erne i stigende grad ønsker at levere til klima-dagsordenen, samtidig med at de arbejder hårdt på at omstille sig til kundernes og myndighedernes krav og ønsker. Det er den udvikling, vi havde håbet på. Vi er på rette vej, men der er fortsat mange SMV’er, der mangler at give sig i kast med den grønne omstilling.”

For målingen viser også, at 40 pct. af de adspurgte SMV’er stadig ikke er i gang med grøn omstilling. Og hvad er det, der oftest forhindrer virksomhederne i gå i gang med den grønne omstilling? Fire ud af ti ikke-grønne SMV’er svarer, at grøn omstilling af forskellige årsager ikke er relevant for enten virksomheden eller branchen. Tre ud af ti i gruppen af ikke-grønne virksomheder svarer i målingen, at deres kunder ikke efterspørger grønne produkter eller løsninger, og hver femte vurderer, at udbyttet økonomisk, klimamæssigt eller på anden vis er for lille eller for usikkert.  

Svarene viser, at der ligger en stor opgave i at få gjort grøn omstilling relevant for alle SMV’er i alle brancher. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blandt andet søsat et stort virksomhedsprogram, hvor grøn omstilling og cirkulær økonomi er en af hjørnestenene. Med 120 mio. kr. fra REACT-EU er landets erhvervshuse netop nu ved at udrulle indsatsen ”SMV:Grøn”, som skal ramme tusinder af SMV’ers grønne behov. 

Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

”I de kommende år bliver der brug for en stærk erhvervsfremmeindsats inden for grøn omstilling for at få endnu flere virksomheder med. I ”SMV:Grøn” er der et tilbud til alle typer af virksomheder, der vil have skærpet deres grønne indsats – både til begyndere inden for den grønne omstilling og SMV’er, der allerede har en plan og skal hjælpes skridtet videre.” 

Om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses SMV-panel

I september har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for anden gang i 2021 afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervs-fremmebestyrelsens strategi. Målingen bygger på svar fra over 2.900 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

Se tallene for SMV’ernes arbejde med grøn omstilling

Læs mere om virksomhedspanelet

Fakta om virksomhedsprogrammet 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med landets tværkommunale erhvervshuse som operatører lanceret et virksomhedsprogram, som har et bredt fokus på genstart af danske SMV’er gennem blandt andet digital og grøn omstilling. Programmet skal støtte omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: Tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og –tilførsel. Virksomhedsprogrammet består af følgende indholdsmæssige spor: Digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og internationalisering samt vækstpiloter i SMV’er. Der er afsat 600 mio. kr. til virksomhedsprogrammet, som finansieres med REACT-EU-midler.

Læs mere om virksomhedsprogrammet

Om REACT-EU

Danmark modtager i 2021 1,3 mia. kr. i REACT-EU-midler, som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af REACT-EU-indsatsen. Indsatsen skal være afviklet senest medio 2023. 

Rikke Thøfner Angel (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den seneste måling fra bestyrelsens virksomhedspanel.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]