Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  31.12.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.123.219
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  22.464.200
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Early Warning blev oprindeligt søsat, fordi undersøgelser udført af Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervsfremmestyrelsen) viste et stort behov for at gøre det mindre katastrofalt at fejle med sin virksomhed. Ejere af mindre virksomheder føler sig generelt alene og ladt i stikken, når krisen kradser. Der er behov for uvildig hjælp. Der findes ikke andre initiativer med det samme formål, men erfaringerne fra Danmark har dannet baggrund for udrulning i indtil videre 9 af EU’s medlemsstater.

Et nyligt vedtaget insolvensdirektiv (se yderligere i bilag 1, pkt. 2.3, side 6) indebærer, at samtlige medlemslande forpligter sig til at implementere en ’Early Warning Mechanism’. Siden starten i 2007 har mere end 6.000 kriseramte virksomheder i hele Danmark modtaget hjælp fra Early Warning. Indsatsen er 3 gange blevet effektmålt med positive resultater.

Early Warnings formål er følgende:

 • At flere kriseramte virksomheder overlever
 • At de virksomheder, der må lukke, lukker hurtigere og med mindre gæld.
 • At sunde dele af konkurstruede virksomheder videreføres – og på længere sigt, at effektive lukninger skal gøre det nemmere for ejere at starte op igen, hvilket kan bidrage til at forstærke den danske iværksætterkultur, så kriser og konkurser bliver en mere accepteret del af det at drive virksomhed i Danmark.

Kerneaktiviteten er at bistå de mindre virksomheder og deres ejere og familier, når krisen kradser. For ca. 40 procents af virksomhederne tilknyttes en frivillig rådgiver, og i ca. 40 procents vedkommende afholdes et eller flere gratis møder med de insolvensadvokater, som vi arbejder sammen med. På landsplan samarbejder vi med ca. 20 dygtige insolvensadvokater baseret på et udviklet kodeks. Advokaterne aflønnes ikke af projektet. Se evt. yderligere i bilag 1.

Early Warnings bistand til virksomhederne er grundlæggende baseret på følgende bærende søjler:

 • 8-10 Early Warning konsulenter, som er særlig trænet i, og erfarne med at foretage den indledende screening af kriseramte virksomheder. Det er virksomhedskonsulenter, som er ansat i erhvervshusene.
 • Et landsdækkende korps på knap 100 frivillige erfarne erhvervsfolk, som stiller sig gratis til rådighed, oftest i et længerevarende rådgivningsforløb med den enkelte virksomhed.
 • Ca. 20 insolvensadvokater, som indledningsvis stiller deres ekspertise gratis til rådighed.

Vejledning i krisehåndtering er en del af den specialiserede erhvervsservice i Erhvervshusene og udgør første del af det samlede Early Warning forløb. Denne første del omfatter ligeledes henvisningen til frivillige rådgivere og insolvensadvokater. De ansøgte midler går til additionelle aktiviteter, mens grundaktiviteten (Early Warning vejledningen) finansieres af erhvervshusene. Se yderligere bilag 1, pkt. 4.4 side 11.

Projektets aktiviteter er i hovedtræk følgende:

 1. Screening af virksomheder
 2. Formidling af virksomheder til frivillige
 3. Formidling af virksomheder til advokat
 4. Værktøjer, uddannelse og IT
 5. Kommunikation og markedsføring

I forhold til yderligere information omkring baggrund, indhold og organisering for Early Warning henvises bilag 2.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF