Nyhed

En kvart milliard skal sikre virksomhederne de rette kompetencer til den grønne omstilling

Virksomheder landet over oplever i stigende grad mangel på kvalificeret arbejdskraft, og samtidig skaber den grønne omstilling behov for nye kompetencer. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en kvart milliard, som skal bidrage til at løse de rekrutteringsudfordringer og nye behov for kvalificeret arbejdskraft, som den grønne omstilling medfører.

  • 24. marts 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Fire unge medarbejdere arbejder på en solcelle

Foto: iStock.com/SolStock.

Verden over bliver der gennemført store investeringer i den grønne omstilling. Hvis danske virksomheder skal kunne udnytte de forretningsmuligheder, som den grønne omstilling tilbyder, er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende.

Med den grønne omstilling kommer også en række krav og EU-regler, som virksomhederne fremover skal leve op til. Fx skal virksomheder opgøre CO2-aftrykket af deres produktion, værdikæde og produkter. Mange af de jobs, som bliver skabt i forbindelse med den grønne omstilling, kræver derfor særlige kompetencer og tekniske færdigheder.

Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 250 mio. kr. til indsatser, der bl.a. er målrettet kompetenceudvikling til den grønne omstilling. Indsatserne er medfinansieret af EU’s Socialfond Plus.

”Vi ønsker at styrke små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Det skal være muligt for virksomhederne at hyre de rette kompetencer ind og få del i de muligheder, som den grønne omstilling giver. Og efteruddannelse og tiltrækning af arbejdskraft er nogle af de greb, der kan bidrage til at hjælpe virksomhederne med deres akutte rekrutteringsudfordringer,” siger Claus Jensen, der er formand i CO-industri og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Han tilføjer, at det også er muligt at skaffe flere hænder til virksomhederne ved at inkludere flere på arbejdsmarkedet. Personer, der i dag står uden et arbejde, men som med lidt hjælp udgør en væsentlig ressource:

”Vi skal have de mennesker med, som står på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor er en del af de nye midler målrettet en udvidelse af arbejdsstyrken på længere sigt. Det kan være gennem uddannelse af flere til de fagområder, hvor virksomhedernes behov er størst, eller ved at virksomhederne ansætter flere mennesker, der har brug for lidt ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet,” forklarer Claus Jensen.

Grønne konkurrencefordele

At tænke i grøn omstilling og bæredygtige muligheder er ikke kun en nødvendighed for virksomheder i fremtiden, men i høj grad også et stærkt konkurrenceparameter.

Det har virksomheden Sørensen Læder fra Aarhus erfaret. Virksomheden leverer ægte kvalitetslæder, som er produceret, så det påvirker miljøet mindst muligt, fordi læderet er et naturligt biprodukt fra kødindustrien. Virksomheden oplever stor efterspørgsel på sine produkter og sælger i dag varer til 40 lande verden over.

”Grøn omstilling og bæredygtige materialer er afgørende, når vi taler design- og byggeri industrier, som er primære aftagere af vores produkter. Som en aktiv del af vores strategi har vi gennem flere år arbejdet med at koble vores forretning direkte sammen med FNs Verdensmål for at understøtte vores brand DNA og fremtidens konkurrencesituation. Vi sikrer relevante certificeringer og udvikler kontinuerligt nye initiativer, der understøtter CSR-agendaen. Og ikke mindst ønsker vi at øge bevidstheden om, at læder er et naturligt materiale, der upcycles af spild fra kødindustrien – og derved skaber både funktionel og æstetisk værdi, der kan holde gennem generationer,” siger Maria Sepúlveda, der er CSR and Marketing Coordinator hos Sørensen Læder.

Fakta om indsatsen og tidsplan

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at afsætte i alt 250 mio. kr. til en indsats målrettet til kompetenceudvikling, uddannelse og social inklusion på det grønne område, hvoraf 150 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond Plus; resten er fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Forventningen er, at indsatsen vil omfatte ca. 1.220 små og mellemstore virksomheder samt ca. 6.600 ansatte.

Midlerne vil blive udmøntet gennem to annonceringer, hvor formålet både er at løse virksomhedernes akutte rekrutteringsudfordringer og de mere langsigtede, strukturelle kompetenceudfordringer, som den grønne omstilling medfører.

Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder

Den første annoncering fokuserer på virksomhedernes aktuelle mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her udmøntes:

  • a. 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus samt 28,4 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler til en voucher-ordning for efteruddannelse, omskoling og opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere, ledelse og bestyrelse.
  • b. 30 mio. kr. fra Socialfonden Plus samt 17 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler til tilknytning af velkvalificeret arbejdskraft og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor den efterspurgte arbejdskraft ikke er tilgængelig i Danmark.

Fristen for at søge midler til denne annoncering er 18. maj 2022. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 20. september 2022, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Læs mere om annonceringen

En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder

Den anden annoncering har et langsigtet fokus på at udvide arbejdsstyrken. Her udmøntes:

  • a. 25 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 14,2 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler til videreuddannelse inden for fagområder, hvor virksomhederne vil mangle arbejdskraft i fremtiden.
  • b. 45 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 40,4 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler til aktiviteter, der inkluderer og fastholder borgere på kanten af arbejdsmarkedet i uddannelse eller job.

Fristen for at søge midler til denne annoncering er 15. juni 2022. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger den 15. november 2022, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Læs mere om annonceringen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de to annonceringer.

Rikke Thøfner Angel

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1789