Nyhed

Flere virksomheder skal være grønne og digitale

Danmarks konkurrenceevne og den grønne omstilling afhænger af, at vi får landets SMV’er med på den grønne og digitale bølge. Det skal et nyt virksomhedsprogram til 600 millioner kroner hjælpe til med.

  • 28. september 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Digitalisering og automatisering
  • Internationalisering
Mand ved maskine - automatisering

Foto: Jesper Voldgaard.

I en ny publikation fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står det klart, at SMV’erne har brug for at igangsætte flere grønne og digitale investeringer, som på sigt kan sikre produktivitet og konkurrenceevne. Analysen viser bl.a., at 27 pct. af SMV’erne i virksomhedspanelet angiver, at de mangler digitale kompetencer for at kunne arbejde med digitalisering, ligesom 13 pct. mangler viden og rådgivning om mulighederne ved digitalisering.

Analysen viser også, at Danmark ligger under sammenlignelige lande, når det drejer sig om udbredelsen af avancerede digitale teknologier, fx kunstig intelligens og Big Data. Og det er især de mindste virksomheder, der halter efter på det punkt.

Derfor skal et nyt, stort virksomhedsprogram til 600 mio. kr. hjælpe med,at SMV’er hopper ombord i den digitale omstilling. Den digitale omstilling frigør hænder, så produktiviteten øges, skaber arbejdspladser og skaber dermed vækst. 

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”SMV’er er rygraden i dansk erhvervsliv. Derfor er det også helt centralt, at vi sørger for, at de kan nå deres fulde vækstpotentiale og holder fast i deres konkurrenceevne. I regeringen har vi helt konkret foreslået en række initiativer, som netop skal gøre det nemmere at være virksomhed i Danmark. Et vigtigt greb i værktøjskassen er den digitale omstilling, hvor vi skal sørge for, at endnu flere SMV’er tør tage skridtet og investere i for eksempel en robot eller et nyt digitalt ordresystem. Med det nye program kan vi hjælpe nye virksomheder med på den digitale og grønne rejse.”

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Langt de fleste af SMV’erne og resten af dansk erhvervsliv er i fulde omdrejninger igen efter de mange bump på vejen, som COVID-19 medførte. Mange er vendt tilbage til en ny og anden virkelighed. Det vil kræve omstilling og nytænkning i virksomhederne, og det er meget positivt, at der i mange SMV’er – og trods den langvarige pandemi – arbejdes på at styrke produktiviteten, blandt andet gennem øget digitalisering og grøn omstilling.” 

Som led i virksomhedsprogrammet afsættes bl.a. 120 mio. kr. til at styrke programmet SMV:Digital, som siden 2018 har hjulpet virksomheder med digital omstilling. En af dem er online-fødevaremarkedspladsen Råhandel, der fik digitaliseret sin logistik med stor succes:

”Tilskuddet til privat rådgivning fra SMV:Digital har gjort stor nytte. Rådgiveren har jo været med netop i et lille års tid, hvor vi er gået fra test til virkelighed, og har fungeret som sparringspartner for alle vores ideer og udfordringer omkring logistik. Det gav os et gennembrud, og siden er vi vækstet markant,” siger Solveig Felbo, leder, medstifter og medejer af Råhandel.

Om publikationen Genstart af danske SMV'er 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udsendt publikationen Genstart af danske SMV’er, der afdækker SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. 

Læs publikationen Genstart af danske SMV'er (pdf)

Publikationen bygger på svar fra et panel af SMV’er (0-249 ansatte). I april 2021 har 5.101 SMV’er deltaget i den første undersøgelse, og svarene er sammen med data fra Danmarks Statistik baggrund for publikationen.

Læs baggrundsrapporten om virksomhedspanelet (pdf)

Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Læs baggrundsrapport fra HBS Economics om tilstanden i danske SMV'er (pdf)

Om virksomhedsprogrammet 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med landets tværkommunale erhvervshuse som operatører lanceret et nyt virksomhedsprogram, som har et bredt fokus på genstart af danske SMV’er gennem blandt andet digital og grøn omstilling.

Programmet skal støtte omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: Tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og –tilførsel. Virksomhedsprogrammet består af følgende indholdsmæssige spor: Digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og internationalisering samt vækstpiloter i SMV’er.

Der er afsat 600 mio. kr. til virksomhedsprogrammet, som finansieres med REACT-EU-midler.

Læs mere om virksomhedsprogrammet

Om REACT-EU

Danmark modtager 1,3 mia. kr. i REACT-EU-midler, som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af REACT-EU-indsatsen. Indsatsen skal være afviklet senest medio 2023. 

Rikke Thøfner Angel (teamleder)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om publikationen Genstart af danske SMV'er.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: rikang@erst.dk