Kompetencetilpasningsforløb

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  24.729.332
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.837.589
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland

Projektbeskrivelse

Formål og mål

Projektet "Kompetencetilpasningsforløb" vil øge antallet af voksne, der har en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Der skal etableres en additionel mulighed for at kunne kvalificere sig til at blive optaget og gennemføre en videregående uddannelse inden for naturvidenskab eller teknologi i Region Sjælland. Uddannelserne kan fx være diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, bioanalytiker procesteknolog og laborantuddannelsen.

Indhold

Kompetencetilpasningsforløbene afvikles med udgangspunkt i Kalundborg og Vordingborg og bygges sammen af følgende elementer:

 • Orientering mod uddannelse, hvor indsatser som screening, karriereguidning og inspirationsevents skal understøtte deltagernes motivation.
 • Orientering mod, og beslutning om, uddannelse inden for det naturvidenskabelige og tekniske felt. I forbindelse med screeningen afklares deltagernes kompetencegaps i forhold til at følge en videregående uddannelse.
 • Klargøring til uddannelse, hvor karriereguidning, brobygningsforløb og samspil med virksomhedsmiljø skal imødegå deltagernes kompetencegap.
 • Efterværn – fastholdelse i uddannelse, hvor mentorordninger og additionelt tonede moduler, med henblik på opståede/erkendte uddannelsesbarrierer efter studiestart, skal understøtte deltagerens fastholdelse i studieforløbet på en videregående uddannelse.

Målgruppe

Kernemålgruppen er voksne i Region Sjælland, som allerede er på arbejdsmarkedet, og som ønsker at uddanne eller videreuddanne sig. 

De kan have:

 • Dansk gymnasial baggrund, men uden erhvervsrettet eller videregående uddannelse.
 • Udenlandsk gymnasial baggrund, men uden formelt godkendt erhvervsrettet eller videregående uddannelse.
 • En erhvervsuddannelse inden for fx fødevarer eller jordbrug.

Deltagere til projektet findes blandt kursister på kvalificeringsforløb på regionens VUC’er. Samtidigt undersøges det, om der blandt ledige, fx med en ikke udnyttet gymnasial uddannelse eller beskæftigede, vil kunne rekrutteres yderligere deltagere til forløbene.

Resultat

Projektet screener mindst 300, gennemfører kompetencetilpasningsforløb med mindst 100 deltagere, hvoraf mindst 75 optages og fasholdes på en videregående uddannelse inden for naturvidenskab eller teknologi.

Kontaktpersoner:

Lene Beck Mikkelsen, mail: [email protected]

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF