Morgendagens kompetencer

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 18. juni 2020 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i COVID-19-krisen. Operatører kunne fx være uddannelsesinstitutioner, erhvervshuse og selvejende institutioner.

NB! Slutdatoen for projekter er ændret til december 2022.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion, grøn omstilling og cirkulær økonomi, digitalisering og automatisering

 • Finansiering

  86 mio. kr., heraf 67 mio. kr. fra Socialfonden og 19 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet december 2022

 • Ansøgningsfrist

  18. juni 2020 kl. 12.00

Baggrund

COVID-19-pandemien har lige nu stor indvirkning på den danske økonomi, og mange virksomheder er bragt i en vanskelig situation. Flere virksomheder oplever reduktion i efterspørgslen, som leder til reduktion i produktion/service og i værste fald afskedigelse af medarbejdere. COVID-19-krisen kan forventes at være indledningen til en lavkonjunktur. 

Det er hensigtsmæssigt, at perioder med lavkonjunktur anvendes til at opkvalificere arbejdsstyrken, så den er mere produktiv og fortsat møder virksomhedens behov. Samtidig er kompetenceudvikling væsentlig for virksomhedernes omstillings- og tilpasningsevne på længere sigt. 

I lyset af udbruddet af COVID-19 og de udfordringer, pandemien giver virksomhederne, ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at spille en aktiv rolle for at hjælpe danske virksomheder. Bestyrelsen indkaldte derfor ansøgninger målrettet kompetenceudvikling med udgangspunkt i COVID-19-krisen.

Under annonceringen var der mulighed for at søge tilskud til gennemførelse af mere generelle kompetenceudviklingstiltag såvel som mere specifikke tiltag, fx med fokus på grønne og digitale kompetencer. Kompetenceudviklingstiltagene kunne skræddersys til den enkelte virksomheds behov og muligheder. 
 

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Indsatsen skal reflektere de ændrede rammer og behov for videre- og efteruddannelse, som COVID-19 har medført for virksomhederne. Det var således muligt at søge tilskud til gennemførelse af mere generelle kompetenceudviklingstiltag, der kan supplere statslige videre- og efteruddannelsestilbud, såvel som mere specifikke tiltag, fx med fokus på grønne og digitale kompetencer. 

Et projekt kan fokusere på et eller flere behov alt efter, hvad der giver mening for de virksomheder, der forventes at deltage i projektet. Der kan fx være projekter, der ønsker at anvende digitale løsninger i forbindelse med virksomhedernes grønne omstilling. Eller projekter, som ønsker at fokusere på mere generel opkvalificering fx forbundet med omstilling til nye arbejdsfunktioner. 

Tilskudsberettigede aktiviteter kan fx være:

Styrkelse af ledelseskompetencer, 

fx via netværk, mentorordninger og efteruddannelse. Specifikke aktiviteter kan i den forbindelse være: Afklaring af ledelsens viden- og kompetenceniveau i den nuværende situation fx i forhold til fortsat at indtænke grøn omstilling og cirkulær økonomi i virksomheden, at styrke ledelsens kompetencer i forbindelse med omstilling af virksomhedens organisation, produktion m.v. 

Kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere, 
fx via målrettede rådgivningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete behov og modenhed, herunder kompetenceudvikling fx forbundet med omstilling til nye arbejdsfunktioner, afdækning af medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov i forhold til de udfordringer COVID-19 har for virksomhedens fremtidige vækstmuligheder. Det kan fx være i relation til grøn omstilling og cirkulær økonomi og avancerede digitale teknologier eller andet.

Kompetencetilførsel og netværk, 
fx via ansættelse/tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete udviklingsopgaver i virksomhederne, herunder facilitering i forbindelse med matchning af virksomheder og højtuddannede, netværk for virksomhedsledere og ansatte med henblik på sparring og erfaringsopbygning m.v. 

Ansøgning

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2 om vækstrettet kompetenceudvikling.

Kommissionen har i lyset af COVID-19 givet medlemsstaterne mulighed for at justere på kravene til projekternes effekt, så der ikke stilles krav til, at projekter skal bidrage til øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder, men i stedet er fokus på, at virksomhederne kan fastholde antallet af beskæftigede.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

NB! Ansøgning om tillægsbevilling skulle indsendes via et særskilt ansøgningsskema (via NemLog-in). 

Ansøgningsfristen var den 18. juni 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet i skriftlig procedure af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i september 2020.

Vejledning

Forud for egentlig ansøgning anbefalede vi, at ansøgere beskrev deres projektidé og sendte den til sekretariatet med henblik på drøftelse om det videre forløb. 

Projektidéer skulle sendes til sekretariatet senest den 1. juni 2020 på [email protected].

Informationsmøde

Sekretariatet holdt webinar for ansøgere den 5. maj 2020.

Et projekt vil blive finansieret med i alt op til 86 mio. kr., heraf op til 67 mio. kr. fra Socialfonden og op til 19 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgere kunne søge socialfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kunne ikke alene søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Tilskuddet fra Socialfonden kan maksimalt udgøre 50 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter (dog op til 60 pct. i Region Sjælland).

Abstrakt prikgrafik - intet motiv

Kontakt

Kontakt Christian Nordbek, hvis du har generelle spørgsmål om indsatsen "Morgendagens kompetencer".

Christian Nordbek

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1643

Kontakt

Kontakt Jenny Skov Christensen, hvis du har spørgsmål om grønne eller digitale indsatser under "Morgendagens kompetencer".

Jenny Skov Christensen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1599