EU logo

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Her på siden offentliggøres løbende information om konkrete indsatsområder, ansøgningsrunder og udbud i takt med, at de bliver vedtaget af bestyrelsen.

På mødet i bestyrelsen den 26. marts 2019 blev det besluttet at forberede udmøntning af midler inden for temaerne:

  • Digitalisering, Kvalificeret arbejdskraft, Cirkulær omstilling, Klyngekonsolidering og Strategisk pulje.

Læs mere om de kommende indsatser i faktaarket (pdf)

 

Aktuelt initiativ: 96 mio. kr. til grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Flere små og mellemstore virksomheder skal i gang med grøn og cirkulær omstilling til gavn for virksomhedernes konkurrencekraft og miljøet. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 96 mio. kr. til en satsning inden for området. Indsatsen finansieres af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelle initiativer: 80 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft

Mangel på faglærte og medarbejdere med digitale kompetencer lægger en dæmper på konkurrencekraften og fremgangen i mange danske virksomheder. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu i alt 80 mio. kr. til to indsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. EU’s Socialfond medfinansierer indsatserne.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om de to indsatser på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet:

Flere unge i erhvervsuddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

 

Aktuelt initiativ: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

En ny pulje målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, er netop åbnet. Puljen er også målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019. Endelig er puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midler fra den strategiske erhvervsfremmepulje her

 

Aktuelt initiativ: 50 mio. kr. til digitalisering

Operatører kan netop nu søge om op til 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for SMV'er. Samtidig skaleres det eksisterende SMV:Digital-program med 25 mio. kr. i 2019. 

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midlerne til digitaliseringsindsatsen her

 

Tidligere ansøgningsrunder

Klynger i hele landet kunne tidligere søge om op til 35 mio. kr. fra overgangspuljen til klyngekonsolidering. 

Læs mere om overgangspuljen til klyngekonsolidering

 

Operatører kunne tidligere søge om 10 mio. kr. til Brexit-indsats for SMV'er.

Læs mere om midlerne til Brexit-indsatsen for SMV'er

 

50 mio. kr. til dansk turisme. Puljen kunne søges af destinationsselskaber og andre turismeaktører.

Læs mere om puljen til turismeprojekter

Søg midler ikon