EU logo

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Her på siden offentliggøres løbende information om konkrete indsatsområder, ansøgningsrunder og udbud i takt med, at de bliver vedtaget af bestyrelsen.

På mødet i bestyrelsen den 29. januar 2019 blev det besluttet at udmønte midler inden for temaerne:

  • Digitalisering, Klyngekonsolidering, Brexit og Turisme.

Læs mere om de kommende indsatser i faktaarket (pdf)

 

Aktuelt initiativ: 10 mio. kr. til Brexit-indsats for SMV'er

Operatører kan netop nu søge om op til 10 mio. kr. til en landsdækkende indsats for SMV'er, der rammes af Brexit.

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midlerne til Brexit-indsatsen her

 

Aktuelt initiativ: 50 mio. kr. til turisme

Netop nu er det muligt for destinationsselskaber og andre turismeaktører at ansøge om i alt 50 mio. kr. til projekter, der fremmer vækst i dansk turisme.

Læs mere om puljen i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midlerne til turisme her

Søg midler ikon