EU logo

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Her på siden offentliggøres løbende information om konkrete indsatsområder, ansøgningsrunder og udbud i takt med, at de bliver vedtaget af bestyrelsen.

Der er aktuelt ingen annoncerede initiativer, ansøgningsrunder eller udbud.

Kontakt sekretariatet

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvis du har en projektidé eller vil vide mere om, hvordan du søger midler. Det gælder også, hvis du allerede er i gang med et projekt, der er finansieret med regionale udviklingsmidler eller strukturfondsmidler.

Du kan kontakte sekretariatet på mail: deb@erst.dk eller telefon: 35 29 17 17

Søg midler