3: Afslutning - uden strukturfondsmidler

Når projektet slutter, skal I lave afsluttende regnskab og slutrapport. Læs om revisors centrale rolle og slutregnskabet, når projektets aktiviteter er slut. Materialet er til projekter uden EU-tilskud.

Revisor har en central rolle ved projektets afslutning. I skal lave et slutregnskab for projektet, som skal godkendes af jeres revisor. Ved det afsluttende regnskab vil revisor ofte efterspørge dokumentation, som I ikke har udleveret tidligere. Revisor vil også sikre sig, at projektet har brugt tilskuddet til det godkendte formål, og I vil få lejlighed til at dokumentere jeres mål- og effekttal.

Jeres projekt skal lave slutregnskab, når projektperioden er slut. Slutregnskabet skal indeholde en opgørelse over alle godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter.
I skal også lave en slutrapport. Her skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

Slutregnskabet skal sendes til jeres revisor, som herefter kontakter jer for at få eventuelt manglende bilag eller for at få uddybende oplysninger. Når revisor har afgivet og sendt sin endelige revisionserklæring til os, foretager vi slutudbetalingen til jer. 

NB! Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen tilbageholder 10 pct. af det samlede tilskud, til projektet er afsluttet, og styrelsen har godkendt et underskrevet slutregnskab. Kravene til slutrapporteringen finder I i tilsagnet til projektet.

Info Gem dokumentation og bilag fra projektet

Det er vigtigt, at I gemmer projektets bilag og dokumentation for de udgifter, der er afholdt i projektet - også efter projektperioden. Jeres projekt kan blive udtaget til kontrol af Rigsrevisionen efterfølgende.

Projekter udvælges til kontrol gennem stikprøver. Konsekvensen af en kontrol efter projektperioden kan være, at udgifter - som i første omgang har udløst en udbetaling fra Erhvervsstyrelsen - underkendes og derfor skal tilbagebetales. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres bilag fra projektet.

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at afslutte et projekt med finansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk