3: Afslutning - uden strukturfondsmidler

Når projektet slutter, skal I lave afsluttende regnskab og slutrapport. Læs om revisors centrale rolle og slutregnskabet, når projektets aktiviteter er slut. Materialet er til projekter uden EU-tilskud.

Revisor har en central rolle ved projektets afslutning. I skal lave et slutregnskab for projektet, som skal godkendes af jeres revisor. Ved det afsluttende regnskab vil revisor ofte efterspørge dokumentation, som I ikke har udleveret tidligere. Revisor vil også sikre sig, at projektet har brugt tilskuddet til det godkendte formål, og I vil få lejlighed til at dokumentere jeres mål- og effekttal.

Senest to måneder efter projektets afslutning skal I indsende slutrapportering til Erhvervsstyrelsen.  

Slutrapporteringen skal indeholde de samme elementer som de årlige afrapporteringer, og den behandles på samme måde af Erhvervsstyrelsen. Der er dog en række forskelle, som I skal være opmærksomme på: 

  • Udover den årlige prosarapport skal slutafrapporteringen indeholde en slutrapport. Hvis projektet er slutevalueret, kan slutevalueringsrapporten erstatte slutrapporten. 
  • Slutrapporteringen skal indeholde en revisorerklæring eller ledelseserklæring med projektets totale forbrug.

Slutregnskabet skal sendes til jeres revisor, som herefter kontakter jer for at få eventuelt manglende bilag eller for at få uddybende oplysninger. Når revisor har afgivet og sendt sin endelige revisionserklæring til os, udbetaler Erhvervsstyrelsen den sidste del af tilskuddet til jer. 

NB! Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen tilbageholder 10 pct. af det samlede tilskud, til projektet er afsluttet, og styrelsen har godkendt et underskrevet slutregnskab. Kravene til slutrapporteringen finder I i tilsagnet til projektet.

Slutrapport

I slutrapporten skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

Info Gem dokumentation og bilag fra projektet

Det er vigtigt, at I gemmer projektets bilag og dokumentation for de udgifter, der er afholdt i projektet - også efter projektperioden. Jeres projekt kan blive udtaget til kontrol af Rigsrevisionen efterfølgende.

Projekter udvælges til kontrol gennem stikprøver. Konsekvensen af en kontrol efter projektperioden kan være, at udgifter - som i første omgang har udløst en udbetaling fra Erhvervsstyrelsen - underkendes og derfor skal tilbagebetales. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres bilag fra projektet.

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at afslutte et projekt med finansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Telefon: 3529 1700
Email: [email protected]