2: Opstart og afrapportering - uden strukturfondsmidler

Når jeres projekt er godkendt, kan I gå i gang. Læs her om muligheden for opstartsmøde, og find materiale, der hjælper jer til en god start på projektet. Materialet er til projekter uden EU-tilskud.

Vær opmærksom på, at materialet varierer efter datoen for jeres ansøgning. 

Når jeres projektansøgning er accepteret, og I har returneret et underskrevet tilsagn, har I mulighed for at deltage i et opstartsmøde for projektet. Det er frivilligt, om I vil deltage i mødet.  

Inden opstartsmødet skal I læse tilsagnet og vilkårene godt igennem. Det er vores erfaring, at det betaler sig for projekter at være grundigt forberedte. Derfor anbefaler vi også, at alle projekter tager både en regnskabsmedarbejder og en medarbejder med faglig indsigt i projektets indhold, fx en projektleder, med til opstartsmødet.  

På mødet gennemgår vi krav til både indhold og regnskabsaflæggelse, og I kommer til at møde jeres sagsbehandler. Sagsbehandleren vil også gennemgå de vigtigste regler og vejledninger.

Som tilsagnsmodtager skal I afrapportere til Erhvervsstyrelsen mindst én gang årligt i projektperioden. Der er mulighed for at aftale halvårlige afrapporteringer, hvis I ønsker det. Bemærk, at dette kan medføre yderligere revisionsudgifter i det samlede projektbudget.

Afrapportering sker via Erhvervsstyrelsens afrapporteringsværktøj PRV Light

Jeres afrapporteringer skal indeholde:

 • Prosarapport med status på projektets fremdrift i forhold til det, I fik støtte til.
 • Opgørelse med status på projektets output og effekter
 • Oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer
 • Perioderegnskab, der – afhængig af tilskuddets størrelse - skal revideres af projektets revisor. 

Erhvervsstyrelsen bruger afrapporteringen til at vurdere, om projektets fremdrift m.m. er i overensstemmelse med det, I fik støtte til. I vil derfor opleve, at styrelsen stiller supplerende spørgsmål og går i dialog med jer om det fremsendte afrapporteringsmateriale. Efter behandlingen udbetaler Erhvervsstyrelsen tilskuddet til jer. 

Projekter, der får tilskud med bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler, skal bruge Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj PRV Light.

Brug PRV Light til at:

 • Registrere økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
 • Registrere projektets output- og effektmål
 • Udarbejde projektets statusrapport (prosa)
 • Indsende afrapporteringer

Support

Kontakt vores support, hvis I har brug for hjælp til PRV Light:

Email: prv[email protected]

Telefon: 3529 1716

Når I modtager tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et projekt, skal I være opmærksomme på, at der følger en informationsforpligtelse med.
Det betyder, at I skal bruge relevante logoer på alt kommunikationsmateriale om projektet.

Det gælder fx:

 • Præsentationsmateriale
 • Hjemmesider og sociale medier
 • Publikationer
 • Pressemeddelelser

Materiale til afrapportering

Startpakke med relevante dokumenter

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til opstart og afrapportering af projekter uden EU-midler.

Hent startpakke (zip)

Standardsatser

Standardsats for 2022: 365 kr.

Standardsats for 2021: 350 kr.

Info Kontakt os ved ændringer i projektet

Når jeres projekt er i gang, skal I løbende forholde jer til, om projektets indhold rent faktisk svarer til det, I har fået tilskud til.

Sker der væsentlige ændringer, kan forudsætningen for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse prioriterede netop jeres projekt, have ændret sig. Derfor skal I kontakte os, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet.

Det gælder fx ændringer i:

 • Aktiviteterne
 • Kredsen af økonomiske partnere
 • Projektperioden
 • Budgettet
 • Det tilskud, som virksomheder får i projektet
 • Effekterne
 • Antallet af projektdeltagere eller virksomheder.

Er I i tvivl, så kontakt jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen vurderer, om ændringen er væsentlig, og forelægger i så fald jeres ændrede projektforslag for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det er vigtigt, at ændringer godkendes af Erhvervsstyrelsen, før I implementerer dem. Hvis projektet ikke gennemføres som godkendt, kan I risikere, at jeres projekt ikke kan støttes - også selvom udgifterne er afholdt.  

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om opstart og afrapportering på et projekt med finansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Telefon: 3529 1700
Email: [email protected]