2: Opstart og afrapportering - uden strukturfondsmidler

Når jeres projekt er godkendt, kan I gå i gang. Læs her om muligheden for opstartsmøde, og find materiale, der hjælper jer til en god start på projektet. Materialet er til projekter uden EU-tilskud.

Når jeres ansøgning er accepteret, har I mulighed for at komme til opstartsmøde for projektet. Det er frivilligt, om I vil deltage i mødet. Forud for mødet får I at vide, hvor meget tilskud jeres projekt maksimalt kan få, og I får også de vilkår, som vil være gældende for jeres projekt.

Inden opstartsmødet skal I læse tilsagnet og vilkårene godt igennem. Det er vores erfaring er, at det betaler sig for projekter at være grundigt forberedte. Derfor anbefaler vi også, at alle projekter tager både en regnskabsmedarbejder og en medarbejder med faglig indsigt i projektets indhold, fx en projektleder, med til opstartsmødet.

På mødet gennemgår vi krav til både indhold og regnskabsaflæggelse, og I kommer til at møde jeres sagsbehandler. Sagsbehandleren vil også gennemgå de vigtigste regler og vejledninger.

Som tilsagnsmodtager skal I afrapportere til Erhvervsstyrelsen mindst én gang årligt i projektets levetid. Vi kan aftale halvårlige afrapporteringer, hvis I ønsker det. 
Jeres afrapporteringer skal indeholde:

 • Rapport med status på projektets fremdrift i forhold til det, I fik støtte til.
 • Opgørelse med status på projektets output og effekter
 • Oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer
 • Perioderegnskab, der – afhængig af tilskuddets størrelse - skal revideres af projektets revisor. 

Afrapporteringer bliver behandlet af Erhvervsstyrelsen, som vurderer, om projektets fremdrift m.m. er i overensstemmelse med det, I fik støtte til. I kan derfor opleve, at styrelsen stiller supplerende spørgsmål. Efter behandlingen foretager Erhvervsstyrelsen udbetaling til jer. 

Når I modtager tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et projekt, skal I være opmærksomme på, at der følger en informationsforpligtelse med.
Det betyder, at I skal bruge relevante logoer på alt kommunikationsmateriale om projektet.

Det gælder fx:

 • Præsentationsmateriale
 • Hjemmesider og sociale medier
 • Publikationer
 • Pressemeddelelser

Startpakke

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til opstart og afrapportering af projekter uden strukturfondsmidler.

Hent startpakke (zip)

Info Kontakt os ved ændringer i projektet

Når jeres projekt er i gang, skal I løbende forholde jer til, om projektets indhold rent faktisk svarer til det, I har fået tilskud til.

Sker der væsentlige ændringer, kan forudsætningen for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse prioriterede netop jeres projekt, have ændret sig. Derfor skal I kontakte os, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet.

Det gælder fx ændringer i:

 • Aktiviteterne
 • Kredsen af økonomiske partnere
 • Projektperioden
 • Budgettet
 • Det tilskud, som virksomheder får i projektet
 • Effekterne
 • Antallet af projektdeltagere eller virksomheder.

Er I i tvivl, så kontakt jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen vurderer, om ændringen er væsentlig, og forelægger i så fald jeres ændrede projektforslag for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det er vigtigt, at ændringer godkendes af Erhvervsstyrelsen, før I implementerer dem. Hvis projektet ikke gennemføres som godkendt, kan i risikere, at jeres projekt ikke kan støttes - også selvom udgifterne er afholdt.  

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om opstart og afrapportering på et projekt med finansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk