Nyhed

Danske SMV'er ser positivt på fremtiden, men mangel på arbejdskraft truer væksten

Genopretningen af dansk økonomi slår for alvor igennem i SMV'erne. Men samtidig stiger bekymringen blandt de små og mellemstore virksomheder: Hvordan skal vi skaffe arbejdskraft til væksten?

  • 4. november 2021
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Give Steel - social inklusion

Foto: Jesper Voldgaard

Små og mellemstore virksomheder over hele landet har på et halvt år fået et mere positivt syn på deres egen økonomiske situation, viser nye tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

I september har ca. 2.900 SMV’er deltaget i en måling, og her svarede 63 pct., at de anser deres økonomi for ”meget god” eller ”god” – en fremgang fra 57 pct. fra en tilsvarende måling i april. Det positive syn på fremtiden er mest udtalt blandt SMV’er med mellem 10 og 249 ansatte. Her svarer 76 pct., at de vurderer deres økonomiske situation positivt. 

Der er også forventninger om mere vækst: 49 pct. af SMV’erne regner med en ”meget positiv” eller ”positiv” udvikling over de næste seks måneder, og 22 pct. er klar til at ansætte flere medarbejdere. 

Begrænset tro på succesfuld rekruttering

I en tid med rekordhøj beskæftigelse er der stigende bekymring for, om det kan lade sig gøre at finde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Allerede nu er mange jobopslag forgæves, og blandt de SMV’er, der har planer om at ansætte i det kommende halve år, tror 32 pct. kun ”i mindre grad” eller slet ikke på, at det kan lade sig gøre – en stigning fra 24 pct. i foråret. Kun hver fjerde SMV, der regner med at skulle ansætte i de næste seks måneder, forventer i ”meget høj grad” eller ”i høj grad” at kunne finde kvalificerede med-arbejdere. 

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

”På den ene side er det selvfølgelig glædeligt, at genåbningen har skabt en høj efterspørgsel, som vi nu for alvor ser slå igennem i forbruget. Men det er samtidig bekymrende, at hver tredje SMV, der er klar til at ansætte, forudser, at det bliver svært eller umuligt. Det vil udfordre væksten i virksomhederne, og derfor er vi nødt til at få udvidet arbejdsstyrken.”

Meget peger på, at mangel på arbejdskraft er en udfordring, der er kommet for at blive: I den seneste vismandsrapport anslås det, at dansk økonomi buldrer videre med vækst i BNP på 4 pct. i 2021 og 5,5 pct. i 2022, og at presset på arbejdsmarkedet fortsætter mindst til og med 2022.

Beskæftigelsen er steget syv måneder i træk frem til Danmarks Statistiks seneste tal for august, og fra januar til august er antallet af lønmodtagere steget med 108.00 personer, men i flere brancher er der mangel på arbejdskraft – fx meldte 43 pct. af alle virksomheder inden for bygge og anlæg i august om mangel på arbejdskraft (Danmarks Statistik).

I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses SMV-måling svarer mange SMV’er desuden, at de har social inklusion på dagsordenen. Hver fjerde SMV har allerede ansat eller overvejer at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, og i hver femte SMV, der mangler arbejdskraft, overvejes det ”i høj” eller ”i meget høj grad”, om den nye medarbejder skal komme fra denne gruppe.

Ejner Holst: Social inklusion rummer muligheder

Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og med-lem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Vi har brug for at kunne rekruttere arbejdskraft på alle mulige måder, og vi skal i højere grad have virksomhederne til at ansætte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Social inklusion rummer et stort potentiale, og heldigvis viser det sig, at SMV’erne er åbne over for denne mulighed for rekruttering.” 

I virksomheden Give Steel er 60 af de 375 medarbejdere i Danmark rekrutteret fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er blandt andet fleksjobbere, straffede, psykisk udfordrede, tidligere misbrugere, ordblinde og skånejobbere. 

Torben Larsen, administrerende direktør:

”Der er et kæmpestort potentiale, hvis man ser mod kanten af arbejdsmarkedet. 45.000 unge fra 10. klasse og op til 25 år går og laver ingenting. De er hverken i gang med en uddannelse eller har et arbejde. Det er der da muligheder i.”
Han tilføjer, at social inklusion kræver en lille ekstra indsats af virksomheden: ”Men hvis man tager sig en halv time til at sætte sig ned og forstå den med-arbejder, man har ansat, så er det ikke noget problem at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet.”

Også for købmand Edin Hassanbegovic i REMA 1000 på Vestergade i Svendborg er social inklusion blevet et vigtigt redskab. Han har mange gange oplevet, at jobopslag har været forgæves, og derfor har han nu 15 fleksjobbere blandt medarbejderne:

”I en virksomhed som vores, hvor vi har meget lange åbningstider, er det perfekt med dedikerede ansatte, som kommer og leverer varen i nogle timer hver uge,” fortæller han. 

Erhvervsfremmebestyrelsen besluttede på sit møde den 2. november at give godt 10 mio. kr. til at udvide og forlænge projekter, der arbejder med social inklusion. Desuden er kvalificeret arbejdskraft et centralt punkt i det store virksomhedsprogram, som i øjeblikket rulles ud til virksomheder over hele landet, finansieret af REACT-EU-midler. 

Fakta om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses SMV-panel

I september har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for anden gang i 2021 afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. Målingen bygger på svar fra over 2.900 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Se faktaark om SMV’ernes økonomiske tilstand, efterår 2021 (pdf)

Se faktaark om social inklusion og ansættelse af udsatte i SMV'er (pdf)

Læs mere om virksomhedspanelet

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den seneste måling fra bestyrelsens virksomhedspanel.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]