2: Opstart - med strukturfondsmidler

Når jeres projekt er godkendt, kan I gå i gang. Læs her om opstartsmødet, og find materiale, der hjælper jer til en god start på projektet. Materialet er til projekter med EU-tilskud.

Opstartsmøde

Når jeres ansøgning er accepteret, inviterer Erhvervsstyrelsen jer til et opstartsmøde for projektet. Forud for mødet får I at vide, hvor meget EU-tilskud jeres projekt maksimalt kan få, og I får også de vilkår, som vil være gældende for jeres projekt.

Inden opstartsmødet skal I læse tilsagnet og vilkårene godt igennem. Erhvervsstyrelsens erfaring er, at det betaler sig for projekter at være grundigt forberedte. Derfor anbefaler styrelsen også, at alle projekter tager både en regnskabsmedarbejder og en medarbejder med faglig indsigt i projektets indhold, fx en projektleder, med til opstartsmødet.

På mødet får I gennemgået krav til både indhold og regnskabsaflæggelse, og I kommer til at møde jeres sagsbehandler. Sagsbehandleren vil også gennemgå de vigtigste regler og vejledninger.

COVID-19: Midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne

Erhvervsstyrelsen har besluttet en række midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. De midlertidige ændringer skyldes den aktuelle COVID-19-krise.

Se de midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne (pdf)

I er økonomisk partner, hvis I afholder udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand. 

Eksempler på økonomiske partnere

 • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
 • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.
 • Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan støttes – også selvom den allerede er afholdt.

I kan læse mere om kravene i støtteberettigelsesreglerne, særligt i afsnittene om:

Er I med i projektudvikling og -gennemførelse?

Hvis jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt og skal have støtte til jeres udgifter, skal den tegningsberettigede underskrive en særlig partnererklæring. 

Er I med i udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og ansatte?

I skal udfylde en partnererklæring, hvis en eller flere ansatte i jeres virksomhed eller institution deltager i et projekt for at udvikle jeres virksomhed, institution eller ansatte gennem nye kompetencer:

To gange årligt skal I sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen. I skal opgøre afrapporteringen ved udgangen af henholdsvis februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler.

Afrapporteringens to primære formål

 • Løbende opfølgning på om projektet gennemføres som planlagt og skaber de forventede resultater.
 • Grundlag for udbetaling af EU-tilskuddet til projektet. Derfor er det vigtigt, at afrapporteringen er fyldestgørende og korrekt.

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj PRV.

Brug PRV til at:

 • Registrere økonomiske partnere og statsstøttemodtagere
 • Registrere projektets indikatorer og afholdte udgifter
 • Se og indsende projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, slutregnskab, slutrapporter, regnskabsmateriale, evalueringsoplysninger m.v.

Når I modtager EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden til et projekt, skal I være opmærksomme på, at der følger en informationsforpligtelse med.
Informationsforpligtelsen betyder, at projektets tilsagnsmodtager og økonomiske partnere skal bruge relevante logoer på alt kommunikationsmateriale om projektet.

Det gælder fx:

 • Præsentationsmateriale
 • Hjemmesider og sociale medier
 • Signaturer i mails
 • Publikationer
 • Pressemeddelelser
 • Deltagerbeviser

Undervejs i projektforløbet skal der desuden være en beskrivelse af projektet på projektets hjemmeside eller på en anden relevant hjemmeside. Beskrivelsen skal stå i et rimeligt forhold til tilskuddets størrelse og omfatte projektets mål, det forventede output og fremhæve den økonomiske støtte fra fondene.

NB! Projekter, der modtager støtte under REACT-EU, skal bruge det særlige EU-logo med den supplerende henvisning "finansieret som led i EU's reaktion på COVID-19-pandemien".  

Startpakke

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til opstart af projekter med strukturfondsmidler.

Hent startpakke (zip)

paragraf-ikon-erhvervsfremmebestyrelsen Regelsamling

På regionalt.dk finder I samling af de regler, I bør kende, når I gennemfører et strukturfondsprojekt.

Find regelsamlingen på regionalt.dk

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil vide mere om opstart.

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk