Overblik: Fra ansøgning til afslutning - uden strukturfondsmidler

Få overblik over hele forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt uden EU-midler. Start med at tænke jeres projektidé godt igennem, og planlæg, hvordan jeres projekt skal skabe konkret effekt.

3 trin til en god proces

Inden I søger om midler fra en bestemt ansøgningsrunde, anbefaler vi, at I undersøger, om I er i målgruppen. I annonceringsmaterialet til de enkelte ansøgningsrunder fremgår det, hvilke typer af ansøgere vi forestiller os. 

Læs mere om, hvem der kan søge midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (pdf)

Herunder får I overblik over de tre væsentligste faser i et erhvervsfremmeprojekt uden strukturfondsmidler: Ansøgning, Opstart og afrapportering samt Afslutning.

 1. Ansøgning

  Inden I søger, skal I igennem en række centrale overvejelser:

  • ​​​​​​Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
  • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede effekter?
  • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output og effekter?
  • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede effekter?
  • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
  • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
  • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
  • Hvilke kontoplaner passer de påtænkte udgifter til?
  • Hvilke typer udgifter skal dækkes af overhead, og hvilken type overhead er relevant for mit projekt?
  • Hvilke revisionsudgifter skal I forvente?

  Det er et krav, at I samler jeres overvejelser i en såkaldt effektkæde for projektet. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete effekter.

  Læs mere om ansøgning
 2. Opstart og afrapportering

  Når jeres ansøgning er accepteret, har I mulighed for at komme til opstartsmøde for projektet. Det er frivilligt, om I vil deltage i mødet. Forud for mødet får I at vide, hvor meget tilskud jeres projekt maksimalt kan få, og I får også de vilkår, som vil være gældende for jeres projekt.

  Opstartsmødet starter med, at I får mulighed for at præsentere jeres projekt. Herefter vil krav til både indhold og regnskabsaflæggelse blive gennemgået, og I kommer til at møde jeres sagsbehandler.

  Afrapportering

  I skal afrapportere til Erhvervsstyrelsen mindst én gang årligt i projektets levetid. 
  Jeres afrapporteringer skal indeholde:

  • Rapport med status på projektets fremdrift i forhold til det, I fik støtte til.
  • Opgørelse med status på projektets output og effekter
  • Oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer
  • Perioderegnskab, der – afhængig af tilskuddets størrelse - skal revideres af projektets revisor. 

  Erhvervsstyrelsen bruger afrapporteringen til at vurdere, om projektets fremdrift m.m. er i overensstemmelse med det, I fik støtte til. I kan derfor opleve, at styrelsen stiller supplerende spørgsmål. Efter behandlingen udbetaler Erhvervsstyrelsen tilskuddet til jer. 

  Læs mere om opstart og afrapportering
 3. Afslutning

  Jeres projekt skal lave slutregnskab, når projektperioden er slut. Slutregnskabet skal indeholde en opgørelse over alle godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter.
  I skal også lave en slutrapport. Her skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

  Slutregnskabet skal I sende til jeres revisor. Når revisor har afgivet og sendt sin endelige revisionserklæring til Erhvervsstyrelsen, laver styrelsen slutudbetalingen til jer. 

  Læs mere om afslutning

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I ønsker mere info om erhvervsfremmeprojekter uden EU-midler. 

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk