Overblik: Fra ansøgning til afslutning - uden strukturfondsmidler

Få overblik over hele forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt uden EU-midler. Start med at tænke jeres projektidé godt igennem, og planlæg, hvordan jeres projekt skal skabe konkret effekt.

3 trin til en god proces

Inden I søger om midler fra en bestemt ansøgningsrunde, anbefaler vi, at I undersøger, om I er i målgruppen. I annonceringsmaterialet til de enkelte ansøgningsrunder fremgår det, hvilke typer af ansøgere vi forestiller os. 

Læs mere om, hvem der kan søge midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (pdf)

Herunder får I overblik over de tre væsentligste faser i et erhvervsfremmeprojekt uden strukturfondsmidler: Ansøgning, Opstart og afrapportering samt Afslutning.

 • Ansøgning

  Inden I søger, skal I igennem en række centrale overvejelser:

  • ​​​​​​Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
  • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede effekter?
  • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output og effekter?
  • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede effekter?
  • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
  • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
  • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
  • Hvilke kontoplaner passer de påtænkte udgifter til?
  • Hvilke typer udgifter skal dækkes af overhead, og hvilken type overhead er relevant for mit projekt?
  • Hvilke revisionsudgifter skal I forvente?

  Det er et krav, at I samler jeres overvejelser i en såkaldt effektkæde for projektet. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete effekter.

  Læs mere om ansøgning
 • Opstart og afrapportering

  Når jeres ansøgning er accepteret, har I mulighed for at komme til opstartsmøde for projektet. Det er frivilligt, om I vil deltage i mødet. Forud for mødet får I at vide, hvor meget tilskud jeres projekt maksimalt kan få, og I får også de vilkår, som vil være gældende for jeres projekt.

  Opstartsmødet starter med, at I får mulighed for at præsentere jeres projekt. Herefter vil krav til både indhold og regnskabsaflæggelse blive gennemgået, og I kommer til at møde jeres sagsbehandler.

  Afrapportering

  I skal afrapportere til Erhvervsstyrelsen mindst én gang årligt i projektets levetid. 
  Jeres afrapporteringer skal indeholde:

  • Rapport med status på projektets fremdrift i forhold til det, I fik støtte til.
  • Opgørelse med status på projektets output og effekter
  • Oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer
  • Perioderegnskab, der – afhængig af tilskuddets størrelse - skal revideres af projektets revisor. 

  Erhvervsstyrelsen bruger afrapporteringen til at vurdere, om projektets fremdrift m.m. er i overensstemmelse med det, I fik støtte til. I kan derfor opleve, at styrelsen stiller supplerende spørgsmål. Efter behandlingen udbetaler Erhvervsstyrelsen tilskuddet til jer. 

  Læs mere om opstart og afrapportering
 • Afslutning

  Jeres projekt skal lave slutregnskab, når projektperioden er slut. Slutregnskabet skal indeholde en opgørelse over alle godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter.
  I skal også lave en slutrapport. Her skal I blandt andet redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

  Slutregnskabet skal I sende til jeres revisor. Når revisor har afgivet og sendt sin endelige revisionserklæring til Erhvervsstyrelsen, laver styrelsen slutudbetalingen til jer. 

  Læs mere om afslutning

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I ønsker mere info om erhvervsfremmeprojekter uden EU-midler. 

Telefon: 3529 1700
Email: de@erst.dk