Bestyrelsesmøder i 2020

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2020. Materialet offentliggøres løbende.

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Materiale fra mødet

Årets første bestyrelsesmøde blev holdt hos Erhvervshus Hovedstaden den 21. januar 2020. For første gang havde bestyrelsen to såkaldte temadrøftelser på dagsordenen - denne gang var temaerne grøn og cirkulær økonomi samt fremtidens klyngeindsats. Endelig var Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 på dagsordenen til godkendelse.

Materiale fra mødet

Nyt mødemateriale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér