Bestyrelsesmøder i 2020

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2020. Materialet offentliggøres løbende.

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Som følge af coronavirus/covid-19-situationen bliver bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 holdt som et videomøde med en reduceret dagsorden efterfulgt af en skriftlig procedure.

De planlagte temadrøftelser udgår, og der kan også opstå ændringer i de planlagte udmøntninger.

Årets første bestyrelsesmøde blev holdt hos Erhvervshus Hovedstaden den 21. januar 2020. For første gang havde bestyrelsen to såkaldte temadrøftelser på dagsordenen - denne gang var temaerne grøn og cirkulær økonomi samt fremtidens klyngeindsats. Endelig var Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 på dagsordenen til godkendelse.

Materiale fra mødet

Nyt mødemateriale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér