Bestyrelsesmøder i 2023

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2023. Materialet offentliggøres løbende. 

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Følgende temaer var på dagsordenen på bestyrelsens sidste møde i 2023:

 • Godkendelse af bestyrelsens nye strategi
 • Investeringsplan 2024
 • Idébeskrivelse: Flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats
 • Udmøntninger:
  • Geninvestering af tilbageløbsmidler for 2023
  • Velfærdsteknologi
  • Udvikling af turismeområder
  • Cirkulære værdikæder for SMV’er
  • Genannoncering af Lokale Erhvervsfyrtårne II for Bornholm

Materialer til mødet

Følgende temaer var på dagsordenen til bestyrelsens fjerde møde i 2023:

 • Erhvervsfyrtårne: Bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
 • Strategi: Drøftelse af samlet udkast til kommende strategi
 • Andre emner: 
  • Bestyrelsen afgiver høringssvar til udviklingsstrategi for Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Materialer til mødet

Følgende temaer var på dagsordenen til bestyrelsens tredje møde i 2023:

 • Erhvervsfyrtårn: Fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
 • Strategi: Klynger og udpegning af erhvervs- og teknologiområder drøftes som grundlag for de kommende års klyngeindsats
 • Udmøntninger:
  • Lokale erhvervsfyrtårne II
  • Iværksætterprogram 2023-2026
 • Andre emner:
  • Bestyrelsen afgiver høringssvar til udviklingsstrategi for Region Syddanmark. 

Materialer fra mødet

Følgende temaer var på dagsordenen til bestyrelsens andet møde i 2023:

 • Erhvervsfyrtårn: NextGen Robotics
 • Strategi: Erfaringer, læring og videreudvikling af porteføljen, og videreudvikling af de strategiske indsatser.
 • Udmøntninger:
  • Lokale og tværgående turismeprojekter 2023
 • Idébeskrivelser:
  • Grøn omstilling med cirkulært fokus
  • Velfærdsteknologi
 • Investeringsplan:
  • Økonomiske og erhvervsfaglige rammer for Investeringsplan 2024

Materiale fra mødet

På bestyrelsens første møde i 2023 var følgende temaer på dagsordenen:

 • Erhvervsfyrtårn: Grøn energi og sektorkobling
 • Strategi: Struktur og fokus samt rammesætning af kommende strategi
 • Udmøntninger:
  • Pulje til iværksætterevents
 • Idébeskrivelser:
  • Tidlig drøftelse af grøn omstilling med cirkulært fokus
 • Investeringsplan:
  • Proces for Investeringsplan 2024
 • Andre emner:
  • Mødekalenderen for 2024

Materiale fra mødet

Nyt materiale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér