Bestyrelsesmøder i 2023

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2023. Materialet offentliggøres løbende.  Du finder også årshjul for arbejdet i bestyrelsen.

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Bestyrelsens årshjul 2023

Bestyrelsens årshjul for 2023. Årshjulet blev godkendt på mødet den 15. november 2022.

Nyt materiale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér