Bestyrelsesmøder i 2022

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2022. Materialet offentliggøres løbende. Du finder også årshjul for arbejdet i bestyrelsen.

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Bestyrelsens årshjul 2022

Bestyrelsens årshjul for 2022. Årshjulet blev godkendt på mødet den 8. december 2021.

Materiale fra mødet

Materiale fra møde og skriftlig proces

Materiale fra mødet

Materiale fra mødet

Materiale fra mødet

Nyt mødemateriale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér