Bestyrelsesmøder i 2022

Her finder du dagsordener, referater og bilag fra bestyrelsens møder i 2022. Materialet offentliggøres løbende. 

Materialer fra bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt tilgængelige for offentligheden. Der kan dog være materialer, som ikke offentliggøres. Det kan fx være materialer, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, eller hvis bestyrelsen behandler notater i udkastform.

Følgende temaer var på dagsordenen til bestyrelsens femte og sidste møde i 2022:

 • Opstart af proces for strategi for 2024 og frem
 • Idébeskrivelser til udmøntning:
  • Turismeinfrastruktur
  • Lokale erhvervsfyrtårne II
 • Udmøntninger:
  • Kvalificeret arbejdskraft
 • Udmøntningsplan for 2023
 • Årshjul for 2023

Materiale fra mødet

Følgende temaer var på dagsordenen til bestyrelsens fjerde møde i 2022:

 • Udkast til udmøntningsplan for 2023, herunder dialog med erhvervshusene
 • Idébeskrivelser til udmøntning:
  • Lokale og tværgående turismeprojekter 2023
 • Udmøntninger
  • Digitale værktøjer til SMV'er
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Klynger
 • Drøftelse med klyngeformænd

Materiale fra møde og skriftlig proces

Følgende temaer var på dagsordenen til årets tredje møde i bestyrelsen:

 • Proces for udmøntningsplan 2023
 • Idébeskrivelser til udmøntning
  • Virksomhedsprogram 2.0
 • Udmøntninger
  • Grønne, innovative teknologier
  • Lokale og tværgående turismeprojekter
 • Status på erhvervsfyrtårne, herunder fokus på det sjællandske vedrørende biosolutions.
 • Drøftelse af lokale perspektiver på eksekveringen af decentral erhvervsfremme

Materiale fra mødet

Årets andet møde var det første i den nye udpegningsperiode. Som det ses i årshjulet for 2022 var følgende temaer på dagsordenen:

 • Status på bestyrelsens arbejde
 • Status på erhvervsfyrtårnene, herunder fokus på det midtjyske
 • Idébeskrivelser til udmøntning
  • Digitale værktøjer til SMV'er
 • Udmøntninger
  • Iværksætterindsats
  • Virksomhedsprogrammet

Materiale fra mødet

Som det ses i årshjulet for 2022 var følgende temaer på dagsordenen til det første møde:

 • Idébeskrivelser til udmøntning
  • Klynger
  • Lokale og tværgående turismeprojekter
  • Kvalificeret arbejdskraft
 • Udmøntninger
  • Lokale erhvervsfyrtårne I
  • Reservemidler i Virksomhedsprogrammet
 • Status på porteføljens performance
 • Status på bestyrelsens arbejde

Materiale fra mødet

Nyt mødemateriale

Abonnér på vores nyheder og få en mail, når vi offentliggør nyt materiale fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møder.

Abonnér